Kajman je malo manje poznati rođak krokodila i aligatora. Od njih se razlikuje po tome što je mnogo manji od njih. Kajmani su zapravo grupa koja je potporodica porodice aligatora, koja naseljava područja Južne i Centralne Amerike. Njihova tjelesna građa je vrlo slična njihovim rođacima, odnosno krokodilima. U grupu kajmana ubraja se čak šest vrsta, a to su: kajman naočara, kajman široke njuške, yacare kajman, crni kajman, patuljasti kajman i kajman Šnajder. Ove vrste se malo razlikuju jedna od druge, ali sve imaju mnogo zanimljivih osobina, tako da svakako vrijedi bolje upoznati ove životinje, jer su one vjerovatno najmanje poznate iz porodice aligatora.

1. Veličina tijela kajmana varira od 1,5 m do čak 4,5 m dužine. Manji kajmani su pripadnici grupe kajmana Schneider, dok su veći pripadnici vrste crnih kajmana.

2. Mnogi smatraju da su kajmani najopasnije životinje u Južnoj Americi zbog njihovih odličnih kamuflažnih vještina.

3. Kajmani mogu da žive i do 40 godina, mada je bilo slučajeva da su živeli i do 90 godina.

4. Kajman s naočarima je najrasprostranjenija vrsta od svih kajmana.

5. Kajmani se hrane kukcima ili malim sisavcima i pticama, ili većim pticama ili sisavcima, ovisno o njihovoj veličini. Potpuno odrasle osobe mogu loviti čak i životinje veličine svinje. Ponekad kajmani jedu i strvinu.

6. Kajmani preferiraju grupni život, tako da su vrlo male šanse da pronađu samo jednu jedinku u svom prirodnom okruženju.

7. Kajmani imaju školjke napravljene od takozvanih štitova. Ovo su najdeblji karapaksi od svih krokodila.

8. Postoji država Kajmanska ostrva, koja je naravno dobila ime po kajmanima kao životinjama. To je ostrvska država koja se sastoji od 3 ostrva koja leže u Karipskom moru u Centralnoj Americi.

9. Crni kajman se smatra najvećim aligatorom na svijetu.

10. Praistorijski daleki rođak kajmana, Purusaurus, koji je živio u kasnom miocenu, mogao je narasti do 11 metara u dužinu.

11. Kajmani mogu preživjeti do 2 godine bez hrane.

12. Kajmanovo meso se koristi za meso za ljudsku ishranu i kožu za potrebe proizvodnje.

13. Dok love hranu, kajmani pokreću samo oči, koje pažljivo prate hranu koja se kreće.

14. Vrstu kajmana s naočarima prvi je opisao Carl Linnaeus 1758.

15. Kajmani se lako prilagođavaju vrlo raznolikim uvjetima okoline, ali naravno samo u svom prirodnom staništu. Doneseni u Evropu, na primjer, ne bi preživjeli nisku temperaturu. Štaviše, kućni uzgoj kajmana je moguć i praktikuje se prilično često, pod uslovom da im se obezbede odgovarajući uslovi za život.

Kategorija: