Mramorno more - unutrašnje more koje se nalazi u istočnom dijelu Sredozemnog mora, unutar granica Turske. Pokriva površinu od približno 11.472 km2.

1. Nalazi se između Balkanskog poluostrva i Male Azije. Konvencionalna granica između Evrope i Azije prolazi ovuda. Mramorno more povezuje se sa Crnim morem na severu kroz Bosforski moreuz i na jugozapadu sa Egejskim morem kroz moreuz Dardanele.

2. More je dugačko 280 km, a maksimalna širina je 80 km.Prosječna dubina sliva je 324 m, dok je najveća dubina 1389 m. Temperatura površinskih voda je 7-9 stepeni C zimi i 23-24 m. stepeni C ljeti, dok lokalno i do 29 stepeni C.

3. Salinitet je na prosječnom nivou od 20-26‰, sa vrijednošću od cca 23‰ na ulazu u Bosfor i cca 38,5‰ u Dardanelima. Salinitet u vodama na velikim dubinama također poprima veće vrijednosti i kreće se s morskim strujama od Egejskog mora do Crnog mora. Površinske vode imaju niži salinitet i kreću se u suprotnom smjeru.

4. Naziv vodene površine potiče od turskog ostrva Mramorne koje se nalazi u ovom moru. To je ujedno i najveće ostrvo u moru, prostire se na površini od 117,1 km2. Na njemu se nalaze bogate naslage belog mermera (grč. marmaros).

5. Među ostalim otocima smještenim u Mramornom moru može se spomenuti npr. Paşalimanı Avsa, Prinčevska ostrva (Adalar) ili Imrali.

6. Najveći grad i luka na Mramornom moru je najveći i najnaseljeniji grad Turske, Istanbul. Nalazi se sa obe strane Bosforskog moreuza. Proteže se od severne obale Mramornog mora do južne obale Crnog mora.

7. Ostale turske luke koje se nalaze na Mramornom moru su Gemlik, Bandirma, Izmit i Derince.

8. More je nastalo prije oko 2,5 miliona godina kao rezultat nasilnih seizmičkih kretanja zemljine kore. To je još uvijek seizmički aktivna regija zbog svoje lokacije na sjeverno-anadolskom rasjedu. Zanimljivo je da u Mramornom moru skoro da nema jakih struja.

9. U antičko doba, Muzej Marmara se zvao Propontis ili Propontis. Na grčkom znači 'ispred mora'. Obale Propontide su kolonizovane u 7. veku pre nove ere

10. Kroz Mramorno more prolazi međunarodna pomorska ruta od velikog ekonomskog i političkog značaja. To je jedina prirodna veza između Crnog mora i Mediterana.

11. Veliki problem je sluz koja prekriva Mramorno more. Proizvode ga mikroorganizmi koji dospiju u vode zajedno s netretiranom kanalizacijom.Ovo je velika opasnost za organizme koji nastanjuju rezervoar. U 2021. godini, područje pokriveno muljem je naraslo do najveće veličine u istoriji.

12. 2014. godine iz Mramornog mora izlovljena je ajkula teška 950 kg. Ovaj primjerak su pronašli turski ribari koji su navodno bacili mreže da bi ulovili tunu.

Kategorija: