Iako rođen u Želazovi Voli, Fryderyk Chopin je svoje djetinjstvo i ranu mladost proveo u Varšavi. Nije iznenađujuće što ovaj čovek, priznat kao najveći poljski kompozitor, ima muzej posvećen sebi, svojoj porodici i, naravno, svom delu, koji se nalazi u Varšavi.

1. Godine 1955. Društvo Fryderyk Chopin je stvorio muzej posvećen ovom kompozitoru. Muzej se nalazi u dvorcu Ostrogski u Varšavi. Ovaj muzej je dio Nacionalnog instituta Fryderyk Chopin, osnovanog 2001.

2. 2010. godine muzej je prošao veliku reorganizaciju i od tada je počeo sa radom u novom obliku.

3. Muzej ima jedan ogranak koji se nalazi u kompozitorovoj rodnoj kući, a to je rodna kuća Fryderyka Chopena u Żelazowa Woli, jer se tako zove ovaj ogranak.

4. Muzej ima oko 7 hiljada predmeta Chopinove kolekcije. Chopiniana su razne vrste dokumenata vezanih za njega, npr. autogrami, različiti dokumenti, grafike, knjige itd. memorabilije vezane za kompozitora.

5. Među eksponatima sakupljenim u muzeju, najvredniji su oni koji su potekli iz njegove ruke, poput pisama, rukopisa, notnih zapisa i drugih crteža, slika i grafika.

6. Godine 1999. neki od eksponata sakupljenih u Muzeju Fryderyk Chopin upisani su u UNESCO-ov registar Pamćenja svijeta.

7. UNESCO-vo sjećanje svijeta je međunarodni projekat osnovan 1992. godine.Njegova glavna namjera je da sačuva i sačuva za potomstvo najvažnije i najzanimljivije dokumente, a to su rukopisi, grafike, natpisi od veoma važne istorijsko-civilizacijske važnosti za svijet.

8. Suveniri vezani za Šopena sakupljaju se od 1934. godine. Jedan od najzanimljivijih eksponata su dve posmrtne maske i odliv ruke kompozitora.

9. Među eksponatima su i Chopinov klavir i njegove lične stvari.

10. Posjeta muzeju može se podijeliti na sljedeće nivoe predstavljanjem odabranih tematski povezanih eksponata, npr. sobe za pijaniste i kompozitore, Želazova Wola, Pariški salon, Putovanja po Evropi.

Pored toga, Fryderyk Chopin muzej ima poseban prostor za organizovane privremene izložbe.

Kategorija: