1. Omiljena hrana kukavice su dlakave gusjenice.

2. Svake sezone ženka snese 12 do 22 jaja, sva u različita gnijezda.

3. Naziv kukavica je onomatopejski, što znači da dolazi od zvuka ptice (kao što je uvijanje i hud).

4. Bebe kukavice ne tolerišu druga jaja ili piliće u svom gnezdu.

5. Kukavica je jedna od najrasprostranjenijih ptica gnezdarica u Evropi i nema je samo na Islandu. Takođe se razmnožava širom Azije istočno do Japana.

6. Često se kaže da ženski zov mehurića liči na zvuk vode u kadi kada se izvuče utikač.

Kategorija: